Lag- og klubbforsikring

Lag- og klubbforsikring

Lag- og klubbforsikring

Hamar Salsaklubb har inngått avtale med Gjensidige om forsikring for klubbens medlemmer for å sikre at de blir ivaretatt dersom uhellet skulle være ute.

Forsikringen gjelder i ett år fra 1. februar 2022, og omfatter alle medlemmer i Hamar Salsaklubb som er medlem av den norske folketrygden og ikke har fylt 75 år. Forsikringen opphører den dagen du ikke lenger er medlem i klubben.

Skader må meldes uten ugrunnet opphold slik at en kommer under behandling så tidlig som mulig. For ulykkesforsikring kan retten til erstatning falle bort dersom kravet ikke er meldt til Gjensidige innen ett år etter at en fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet.