Styret

Styret i Hamar Salsaklubb 2019/2020:

Leder – Sveinung Moesgaard Skjesol
Nestleder – Dag Stenhammer
Kasserer – Isabel Syverhuset
Webansvarlig – Erik Lima
Styremedlem – Liv Snartland Wilson