Styret

Styret i Hamar Salsaklubb 2018/2019:

Leder – Sveinung Moesgaard Skjesol
Nestleder/webansvarlig – Tonje Altøy
Kasserer – Arne Ingvar Dobloug
Styremedlem – Dag Stenhammer
Styremedlem – Liv Snartland Wilson